civilsocietycooperation

13 листопада, у Міжнародний день незрячих людей відбулась презентація книги «Українські міністрелі». Унікальність книги полягає в тому, що вона видана універсальним дизайном: на сторінках книги історія про кобзарське мистецтво надрукована збільшеним звичайним шрифтом і рельєфно-крапковим шрифтом Брайля.
13 ноября, в Международный день незрячих состоялась презентация книги «Украинские менестрели». Уникальность книги заключается в том, что она издана универсальным дизайном: на страницах книги история о кобзарском искусстве напечатана увеличенным обычным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля.
15 жовтня, у Міжнародний день «Білої тростини» у Харкові відбувся квест з орієнтування та мобільності Access quest Kharkiv! У ході квесту вперше в Україні була представлена і протестована сучасна система навігації для людей з порушеннями зору «Go to sound!»
15 октября, в Международный день «Белой трости» в Харькове состоялся квест по ориентированию и мобильности Access quest Kharkiv! В ходе квеста впервые в Украине была представлена и протестирована современная система навигации для людей с нарушениями зрения «Go to sound!»
Within the project “Raising of chances for getting education for young people with disorders of sight” the Ukrainian delegation visited German modern resource-educational centre Blista which provides educational and rehabilitation services to people with sight disorders.
Fünf ukrainische NRO-Vertreter sind in dieser Woche auf Einladung des IBB Dortmund in Marburg unterwegs: Im Mittelpunkt der Studienreise steht die Frage, mit welchen Ideen und selbst entwickelten Angeboten die Inklusion von sehbehinderten und blinden Menschen in Marburg besonders gut gelingt
У рамках проекту «Підвищення шансів на отримання освіти для молоді з порушеннями зору» українська делегація відвідала німецька сучасний ресурсно-освітній центр Бліста, який надає освітні та реабілітаційні послуги людям з важкими порушеннями зору.
В рамках проекта «Повышение шансов на получение образования для молодежи с нарушениями зрения» украинская делегация посетила немецкий современный ресурсно-образовательный центр Блиста, который оказывает образовательные и реабилитационные услуги людям с тяжелыми нарушениями зрения.

Страницы

Подписка на RSS - civilsocietycooperation