УАУІ

Раді представити відео за результатами проекту «Вільча – переселене село»! Українські та німецькі учасники проекту доклали чимало зусиль і провели величезну роботу, створюючи фільм про людей, які вимушені були переселитися з Чорнобильської зони відчуження та з зони військового конфлікту в Україні.
From 28th February to 6th March 2018, the second part of the project “Vilcha – the resettled village” was held in Germany. Staying in Germany, the participants had several meetings with representatives of various organizations the activities of which relate to work with resettled people.
С 28 февраля по 6 марта 2018 г. состоялась вторая часть проекта «Вильча – переселенное село» в Германии. Пребывая в Германии, участники провели несколько встреч с представите лями разных организаций, деятельность которых связана с роботой с переселенцами.
З 28 лютого по 6 березня 2018 р. відбулась друга частина проекту «Вільча – переселене село» у Німеччині. Перебуваючі у Німеччині, учасники мали декілька зустрічей з представниками різних організацій, діяльність яких пов’язана з роботою з переселенцями.
“No matter what anyone says, Chernobyl, its consequences reveal even now, especially in the time when the Ukrainian society is facing the problem of forced resettlement again. "The opinion of post-graduate of Research Institute of Ukrainian Studies, Tatiana Matskiv about her own experience of taking part in the project “Vilcha –the resettled village”
Те, що ми там чули, – це не вигадані романи, які я так люблю читати, і не голлівудський фільм, а реальні історії людей, яким вдалося за такий короткий час зайняти місце в моєму серці. Історія цього села нікого не залишить байдужим.
То, что мы там слышали, – не выдуманные романы, которые я так люблю читать, и не голливудский фильм, а реальные истории людей, которым удалось за такое короткое время занять место в моем сердце. История этого села никого не оставит равнодушным.
«Кто бы как не говорил – Чернобыль, его последствия проявляются и сейчас, особенно в то время, когда украинское общество снова столкнулось с проблемой вынужденного переселения». Отзыв аспирантки Научно-исследовательского института украиноведения Татьяны Мацькив о своем опыте участия в проекте «Вильча – переселенное село».
«Хто б як не згадував Чорнобиль, його наслідки проявляються і зараз, особливо в той час, коли українське суспільство знову стикнулось з проблемою вимушеного переселення». Відгук аспірантки Науково-дослідного інституту українознавства Тетяни Мацьків про свій досвід участі у проекті «Вільча – переселене село».

Pages

Subscribe to RSS - УАУІ